Welcome to GPSA.

The Weekly update to life in post-apartheid South Africa.

       
  GPSA Disclaimer Contact the Webmaster  

   Weekly Joke
6 February 2007

Thabo Mbeki, Jacob Zuma en Trevor Manual vlieg saam in die president se leërjet.

Thabo Mbeki sê skielik : "Weet julle wat,ek kan nou n R500 noot by die venster uitgooi en iemand VERSKRIKLIK gelukkig maak"

Jacob Zuma sê: "Ek kan 5 R100 note by die venster uitgooi en ek sal 5 mense ONGELOOFLIK gelukkig maak"

Trevor Manual sê : "Ek kan 10 R50 note by die venster uitgooi en 10 mense BAIE gelukkig maak.

Die een vlieënier kyk vir die ander sê : "Luister na daai windgatte daar agter. Ek kan hulle al drie by die venster uitgooi en ek sal 'n hele land gelukkig maak.

---------------------------------------------------------------

Jonas gaan vir die hernuwing van sy Swaarvoertuig Bestuurderslisensie:
TOETSBEAMPTE: Goed Jonas, kom ons toets jou algemene kennis. Jy ry teen 'n afdraend af. Voor jou is 'n ander vragmotor, wat jy wil verby gaan. Wat doen jy ?
JONAS: Is reg, Morena. Ek kyk hom die left mirror, die pad is skoon. Ek kyk hom die right mirror, die pad is skoon. Ek slaan die indicator, trap die petrol, kom buitekant, ek gaan verby.
TOETSBEAMPTE: Toe jy nou so besig is om verby te gaan, kom daar 'n ander vragmotor van voor af. Wat doen jy ?
JONAS : Is nie mulatto nie, Morena. Weer ek check die left mirror, es skoon, kyk hom die right mirror, es skoon. Sit hom die indicator to the left, vang biekie briek, dan steek ek die neus agter die ander lorry in.
TOETSBEAMPTE: Raait, maar toe jy nou in die spieel kyk, het 'n ander trok van agter die gaping toegemaak. Wat maak jy nou ?
JONAS: Dan maak ek mar Piet wakker.
TOETSBEAMPTE : Nou hoekom wil jy vir Piet wakker maak?
JONAS: Ou Morena, ek dink nie Piet hy het al so moerse ongeluk gasien nie!

---------------------------------------------------------------------

Jannie is die enigste wit kind in Laerskool Tembisa... Die juffrou hou eendag 'n vasvrae kompetiesie wat, as jy 'n antwoord reg  kry kan jy twee dae af kry en eers weer die Woensdag skool toe kom.

Die  juffrou vra: "Who is the Queen of England?"

Jannie se hand is eerste op  en Simpiwe s'n tweede. Juffrou vra toe vir Simpiwe en hy sê : "It is Queen Elizabeth."  "That is correct Simpiwe" sê die onderwyseres,  "now you can have today and tomorrow off and we
will see you on Wednesday."

"No-no-no, I don't want off because my parents they pay the school fees and I want to become great leader one day" sê Simpiwe.

Die onderwyseres vra die tweede vraag: "Who was elected to be President in 1994?"  Jannie se hand is weer eerste op en Gladys se hand tweede. Die onderwyseres vra toe vir Gladys en sy sê : "It was Presedent Mandela".
"That is correct " sê die onderwyseres. "Now you can have today and tomorrow off and then we will see you on Wednesday. "No-no-no,I don't want off because you see my parents they pay the school fees  and I want to
become a great leader one day" sê Gladys.

So gaan die onderwyseres deur die hele klas en elkeen gee dieselfde storie na hulle antwoorde van "No-no-no I don't want off......." maar sy laat Jannie nie eenkeer antwoord nie.

Jannie sien die onderwyseres is klaar met die vrae toe hy sien sy gaan sit.... Hy dink so tien secondes en staan op en skreeu : "Julle f#kken k@ff#rs". Die onderwyseres spring  op en vra "Who said that?" Jannie steek sy hand op en sê: "EUGENE TERREBLANCHE. CHEERS JULLE, SIEN JULLE OORMORE!!!"

Schools


 

Thanks Sammy


FastCounter by bCentral


Search this site powered by FreeFind
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons License.