Welcome to GPSA.

The Weekly update to life in post-apartheid South Africa.

       
  GPSA Disclaimer    
   Weekly Joke

 

27 April 2009

Skip hierdie een as jy swart is en nie Afrikaans verstaan nie -

Jannie is in die skool. Hy's bietjie gestremd.
Ewe skielik gaan die brandalarm af. Al die kinders is veilig behalwe juffrou Koekemoer se kinders. Sy kom uit en kyk regs en sien net vlamme by die trappe. kyk links en sien nog erger vlamme. Flippit, hierdie juffrou panic, hoor. Sy kyk af en sien vir Jannie daar onder.
"Juflou, Juflou, gou gooi hulle af; ek sal hulle vang. Juffrou dink: "Flippit, wat nou?" Sy vra vir Jannie of hy 'n bal kan vang..
"JA JUFLOU, gooi een af dan vang ek hom.."
Sy gryp vir Sannie en hou haar oor die balkon terwyl sy bid: "Asseblief tog, laat Jannie hulle raak vang!"
Sy gooi vir Sannie af en "aahhhh. iiii", amper.. Daarsy.. Jannie het haar.

"SHJIEN JUFLOU! EK KAN VANG! GOOI NOG EEN AF", skreeu Jannie.
Sy gryp vir Pietie..en a"ahhhh. iiii " amper.. Daarsy.. Jannie het hom.
"SHJIEN JUFLOU, EK KAN VANG. GOOI NOG EEN AF!, sê Jannie. Juffou gryp vir Sipho en gooi hom af. en "aahhhh. iiii", amper.. pruuuurrrttt. daar lê Sipho.
Jannie kyk op maar nou's hy verward... "NEE JUFLOU... LOS DIE GEBLANDES VIR LAASTE..."


A guy applies for a job at a new South African Government Department.
The interviewer asks, "Are you disabled in any way?"
"Yes!" the guy says, "...a landmine blew my testicles away!"
"O.K. you're hired!" the interviewer announces, "Working hours are from
8 till 5 o'clock . Make sure you're here by 10 every morning!"
Puzzled the guy says " 8 till 5, why do you want me to come in only at 10?"
This is a government job," the interviewer says, "the first two hours we just sit around scratching our balls.......no point in you coming in for that....!"

 

Loot

Thanks Glen & Doris

 

Search this site
powered by FreeFind
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons License.