Return to the Index

Krisjan pulls into a service station in his battered bakkie, Clad in tattered khakis, velskoene, whiskers and ragged hat. He Hands the attendant the keys complete with a beautiful Vierkleur flag. 

Krisjan: "Goeie more.  Maak vol met Super, asseblief." (Good morning. Fill up with super please)
Attendant:  "How much?" 

Krisjan:  "Vol asseblief." (Full please)

Attendant:  "I only speak the English!" 

Krisjan:  "Noooo problem....   Good day to you, Sir.  I currently feel a profound desire to replenish the propellant of my motorized vehicle. Therefore, i cordially request you to transfer, from your subterranean  reservoir, a sufficient quantity of combustible fluid of the highest octane rating to fill the appropriate receptacle of the said means of perambulation to the brim." 

Attendant: "Hau?" 

Krisjan:  "Do you have a problem, Sir?  I thought you said you spoke English?" 

Attendant:  "English.....that, she is not English!" 

Krisjan:  "My dear Sir, are you veritably attempting to insinuate that you do not even recognize the language which you allege to be your singular means of communication?" 

Attendant:   "Hau?" 

Krisjan:  "Let me attempt to elucidate in the most elementary terms; your paltry grasp of the English vernacular is frittering away the time at my disposal or as I would put it, in a more civilized intelligible language...... 

Dit is fo**en duidelik dat jy FO**OL van Engels weet.  So, kry jou slapgat in rat en maak hierdie bliksemse kar se tank vol voordat ek hier uitklim en jou sommer moer, want jy mors my donnerse tyd!!!! (It is clear that you know nothing about English. Get your lazy backside in gear and fill this car up before I get out and hit you because you're wasting my bloody time - expletives left out)

Verstaan jy nou?!! (Do you understand now)

Attendant:   "Ja Meneer.  Vol  Meneer?  Afrikaans is beter Meneer". (Yes sir, full sir? Afrikaans is better sir).

Krisjan: "Dankie!"  (Thank you)


Die koei is 'n wonderlike ding....of so iets

Die volgende is glo in 'n opstel kwytgeraak deur 'n leerling van 'n skool naby Vryheid.

"Die koei is 'n soogdier. Hy is ook 'n huisdier. 'n koei is orrals. 'n Koei het 'n baie fein reik - jy reik hom oor die jele plaas. Agteran die koei sitdie stert. An die een kant vannie stert sit die pint van die stert wat die kwas genoem word en an die anner kant sit die koei.

Die koei gebruik die kwas om die flieje van haar weg te hou anners val hulle innie melk. Voran die koei sit die kop. Daar groei die hoorings. Die kop hou ook die bek vas. Tissen die stert en die kop sit die koei. Die koei is oorgetrek met 'n beesvel.

Onderan die koei hang die melk. om die melk te kry maak jy die koei se bene vas. Die agterstes. Dan sit jy onner die koei entrek die toutjies. Dan kom die melk.

As die gras goed is, is die melk goed. As die gras sleg is, is die melk sleg. As die donner weer in die lug is, is die melk weg. As dit 'n ou koei is, is die melk suur.

Dit is baie goedkoop om 'n koei aan te hou want jy gee hom net een keer kos dan kou hy twee maal. Die man van die koei is die os. Dit lyk soos die koei maar daar hang net nie melk aan hom nie. Om os te sê is nie 'n vloekwoord nie.

Verder weet ek niks. Behalwe dat as 'n koei baie stip na jou kyk moet jy padgee want dan is dit 'n bul."


Ma waar kom ek vandaan?"

Sy antwoord: "Liewe Jesus het jou gemaak en vir mamma en pappa gegee

Hy vra toe: "En waar kom mamma en pappa vandaan?" Sy antwoord: "Jesus het ons ook gemaak en vir ons mamma's en pappa's gegee. Hulle is jou ouma's en oupa's." "En Mamma, waar kom ouma en oupa vandaan?" vra hy.

Sy antwoord: "Liewe Jesus het hulle ook gemaak en hulle vir hulle mamma's en pappa's gegee."

Jannie staan so rukkie en dink.... "Jislaaik Ma, wil ma dan vir my sê niemand in die familie het die afgelope 200 jaar seks gehad nie - g'n wonder almal is so bedonderd ....